Alanlarında uzman kadromuz 12 departman ile tam kadro işlemlerinizi sorunsuz ve hızlı şekilde tamamlar.

Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

0 212 90 90 520

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATLANDIRMA

Biyosidal ürün

Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı genel veya özel etki gösteren virüsler ve funguslar da dâhil olmak üzere bir madde veya mikroorganizmayı içeren bir veya birden fazla aktif madde kullanarak satışa hazır hale getirilmiş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran,
zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları içeren ürünlere biyosidal ürün denir.

Biyosidal Ürün Ruhsat Başvurusu

Biyosidal ürün ruhsatı başvurularımızı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kuruluşuna yapmaktayız. İki basamaklı yapılan müracaatlar uygun görüldüğü durumda kurum tarafından  Biyosidal ürün ruhsatı verilir ve kurum sayfasında izin verilen ürünler envanter listesinde
yayımlanır.

Biyosidal Ürün Ruhsatlandırılması için danışmanlık verdiğimiz hizmetler;

➤Biyosidal Ürün Ruhsat Dosyasnın Hazırlanması

➤Genel Danışmalık

➤Sertifikalı Uzmanlar tarafından Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) hazırlanması

➤Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması

➤Yetkilendirilmiş Laboratuvarlardaki Analiz İşlemlerinin Takibi Teknik Dosyanın hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulması

➤Etkili takip ve sonuçlandırma

Biyosidal Ürün Ruhsat Prosedürü Ön Başvurunun Gerçekleşmesi

MSDS yetkili uzmanlar tarafından ürün msds’inin (ürün güvenlik bilgi formu) hazırlanması. Etiket ve diğer ön müracaat evraklarının oluşturulması

Numune Yazısının Alınması Ve İnceleme İçin Doğru Yönlendirme Numunenin analizinin gerçekleşeceği yetkili laboratuvarların Bakanlığa bildirilmesi. İncelemelerin ilgili laboratuvarda takibinin yapılması

Ruhsat Müracaatının Oluşturulması Ek 2B’nin de hem inceleme neticeleri hem ulusal ve ülkeler arası literatür bilgilerine göre oluşturulması. İhtiyaç duyulan diğer evraklar oluşturularak dosyanın Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna teslim edilmesi Dosyanın Bakanlıklarda Takibi

MSDS - GBF Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama

Güvenlik Bilgi Formu (GBF), kimya sanayinde çok önemli bir yer tutar. Ürettiğiniz ya da ithal ettiğiniz tüm ürünlere ait GBF‘lerinizi (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / Material Safety Data Sheet) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor, ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.

Konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek amacı ile hizmetinizdeyiz.

Kimler GBF/SDS hazırlayabilir?

TSE tarafından belgelendirilen Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, belirlenen şartlara göre sertifikalandırılmış, TÜRKAK tarafından uluslararası standartlarda akredite edilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı belgeli uzmanlar bulunmaktadır.

İŞGÜM Kontrol Belgesi başvurusunda bulunacak firmaların, başvurularında gerekli olan Güvenlik Bilgi Formları (GBF/MSDS/SDS) tarafımızca mevzuata uygun ve bakanlığın talep ettiği formatta hazırlanır ve onaylanır. Belgeleriniz işlem sonunda hazırlayıcı sertifikası ile birlikte tarafınıza iletilecektir.

Uzmanlarımızın sertifika örneklerini görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

MSDS hazırlama ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

BİYOSİDAL ÜRÜN TİPLERİ VE BUNLARIN TANIMLARI

 

1. ANA GRUP: Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler
Bu ürünlere yıkama losyonları, pudralar ve benzer ürünler gibi biyosidal etkisi olmayan temizleme ürünleri girmez.
1. Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünlerBu gruptaki biyosidal ürünler insan hijyeni için kullanılan ürünlerdir.
2. Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünlerHava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane yüzey dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda ve yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir. Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sular; klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık sular, hastane atıkları, toprak ve diğer substratlar (oyun sahalarında) dahildir.
3. Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünlerBu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde kullanılan ürünlerdir.
4. Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlarEkipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.
5. Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanlarıİçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir. (insan ve hayvanlar için)

2. ANA GRUP: Koruyucular
6. Ürün Tipi: Konserve koruyucularıGıda ya da yem malzemelerinden farklı olarak üretilmiş ürünlerin konserve olarak korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak raf ömrünügaranti etmek için kullanılan ürünlerdir.
7. Ürün Tipi: Film koruyucularBoya, plastik, yalıtım malzemeleri, duvar zamkı, bağlayıcı, kâğıt, sanat eseri gibi malzemelerin ve eşyaların filmlerin ya da kaplamaların korunması amacıyla mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak yüzey özelliklerinin korunması için kullanılan ürünlerdir.
8. Ürün Tipi: Ahşap koruyucularıİnsanlar tarafından kullanılan her türlü ahşap malzemeye zarar veren organizmaların kontrolünde ve ahşapların genel korunmasında kullanılan ürünlerdir. Bu ürün tipine önleyici ve iyileştirici etkisi olan ürünler dâhildir.
9. Ürün Tipi: Elyaf, deri, lastik ve polimer maddelerDeri, lastik, kâğıt, tekstil ürünleri gibi lifli ya da polimer maddelerde mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.
10. Ürün Tipi: Duvarcılık koruyucularıDuvarcılık ya da ahşap olmayan diğer yapı malzemelerinin korunmasında ve iyileştirilmesinde mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir. Boyalar bu gruptadır.
11. Ürün Tipi: Sıvı soğutucu ve arıtma sistemleri koruyucularıSu ve diğer sıvıların
soğutulmasında ve arıtma sistemlerinde mikrop, yosun ve midye gibi zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünlerdir. İçme suların korumasında kullanılan ürünler bu ürün tipine dâhil değildir.
12. Ürün Tipi: Slimicidler/ Salyangoz ÖnleyicileriSanayi işlemlerinde kullanılan malzemelerin,ekipmanların ve yapıların üzerinde salyangoz sümüğünü önlemek ve kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.
13. Ürün Tipi: Sıvı metal işleme koruyucularıMetal işleme sıvılarının korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.

3. ANA GRUP: Haşere Kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler
14. Ürün Tipi: Rodentisitler – Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünler.
15. Ürün Tipi: Avisisitler – Kuşların kontrolünde kullanılan ürünler.
16. Ürün Tipi: Mollusisitler – Mollusca grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler.
17. Ürün Tipi: Pisisitler -Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri dâhil değildir.
18. Ürün Tipi: Insektisitler, akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler.
19. Ürün Tipi: Kovucular ve ÇekicilerZararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünler (pire gibi omurgasız, ya da kuş gibi omurgalı), kovma ya da çekme özelliğinden dolayı, insan ya da hayvan hijyeninde dolaylı ya da dolaysız olarak kullanılan ürünlerdir.

4. ANA GRUP: Diğer biyosidal ürünler
20. Ürün Tipi: Gıda ya da yem stokları koruyucularıZararlı organizmaların kontrolü ile gıda ya da yem stokların korunmasında kullanılan ürünlerdir.
21. Ürün Tipi: Bozunmayı önleyici ürünlerTekne, su kültürü ekipmanları ve suda kullanılan diğer
yapılar üzerinde yapı bozucu organizmaların (mikrop ve daha yüksek bitki ve hayvan türleri)büyümesini ve yerleşmesini kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.
22. Ürün Tipi: Mumyalama ve hayvan postu doldurma sıvılarıİnsan ya da hayvan cesetlerininkorunmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.
23. Ürün Tipi: Diğer omurgalıların kontrolü. Kuruluşumuza müracaat ederek Biyosidal ÜrünRuhsatlandırma konusunda hizmet alabilirsiniz.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Bildirimleri

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Kayıtları, Mevzuata Uygun Türkçe Etiket Hazırlama, işlemleri hakkında uzman kadromuzdan her zaman destek alabilirsiniz.

Değerli müşterilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat çekmelerini önemsemekteyiz;

11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları değişti. Bu yönetmeliğin esaslarına göre uyumlanması gereken yönetmeliklerden bir tanesi ve en önemlisi GBF yönetmeliği idi. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 Tarih 29204 nolu Resmi Gazetede yeni yönetmelik yayınlandı.

13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”in 11. Maddesi gereği; 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” 01 Haziran 2016 tarihinde tamamen yürürlükten kalkacaktır.

Dolayısı ile Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanmış olan tüm MSDS’lerin, 01 Haziran 2016 tarihine kadar güncellenerek Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”e uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Yeni yönetmelikle birlikte GBF hazırlanması işi artık tamamen konunun uzmanlarına bırakıldığı görülmektedir.

ProDanışmanlık olarak tecrübelerimizi bu yeni yönetmelik ile de üretici ve tedarikçilerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

Avantajlı fiyatlardan yararlanarak danışmanlık hizmeti alın.

 • BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATLANDIRMA İŞLEMİ Teklif iste
 •  

Global yenilikleri takip edin

İthalat, ihracat işlemlerinizde yurt dışı İngilizce / İtalyanca / Bulgarca / Korece yazışmalarınızda, gerekli belgelerin temini veya iletişimini firmamız tarafından sizin adınıza yürütme yada tercüme desteği vermektedir.
Uzmanlarımıza ulaşın: Tel: 0 212 90 90 520

  TSE tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı uzmanlarımız tarafından işlemleriniz profesyonel & hızlıca yapılır.Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

  ADRES

  Bahçelievler İstanbul, Türkiye - Karşıyaka, İzmir, Türkiye.

  TELEFON

  +90 212 90 90 520

  EMAIL

  iletisim@prodanismanlik.com