JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

duyurubaslikKurumumuzca; daha önce değişik tarihlerde yapılan duyurular ile firmaların SUT eki ve taslak tıbbi malzeme listelerindeki tıbbi malzeme SUT kodlarına ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle tüm taslak listeler de SUT eki liste haline gelmişlerdir. Bazı listelerde duyuru tarihinden sonra gereksinimler doğrultusunda bazı tıbbi malzeme alan tanımları eklenmiş, çıkarılmış ve alan tanımlarında değişiklikler yapılmıştır. Sağlık hizmetlerine erişimin aksamaması, mağduriyet oluşmaması ve Kurumumuzca yapılacak denetimlere esas olması için SUT EK-3 Tıbbi malzeme listelerindeki SUT kodlarında firmalarca ürün eşleştirmeleri yapılacaktır. Bu kapsamda; Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki EK-1’deki SUT kodlarında ürünü olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların daha önce yapılan duyurular çerçevesinde eşleştirmiş veya eşleştirmemiş olduklarına bakılmaksızın (Firmalarca söz konusu SUT kodları için Kurumumuza “C” ve “D” grubu başvurusunda bulunulan ürünler dahil) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olan tüm ürünlerini (TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış ancak türlü nedenlerle hali hazırda piyasada arz ve dağıtımı olmayan ürünler de dâhil) duyuru eki EK-1’deki tıbbi malzeme alan tanımı ve SUT kodlarını esas alarak yeniden eşleştirmeleri gerekmektedir. Daha önceki duyurularımız kapsamında EK-1 listesindeki SUT kodlarına firmalarca eşleştirilen tüm ürün barkodları sistemimizden silinecektir. Bu nedenle duyuru eki EK-1 Listesindeki SUT kodları kapsamına giren ürünlerinin tamamı için eşleştirme yapmaları gerekmektedir. Kurumumuza bugüne kadar yapılmış olan “C” ve “D” grubu başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak, EK-1 listelerdeki SUT kodları için 01/06/2016 tarihine kadar da “C” ve “D” grubu başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle firmaların ürünlerinin TİTUBB kayıtlarını biran önce tamamlayıp, duyurumuz kapsamında ürünlerini eşleştirmelerinde yarar görülmektedir. Firmaların şu anda üretim veya dağıtımını yapmamakla birlikte sağlık hizmeti sunucuları depolarında yer alan ve Kurumumuza fatura edilmesi düşünülen ürünlerini de bu kapsamda eşleştirme yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda eşleştirilen ürünler 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren MEDULA sisteminde tanımlanacak olup, bu tarihten sonra işlem tarihi itibariyle MEDULA sisteminde tanımlı bulunmayan ürünlerin bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır. Eşleştirilen ürünler tamamen firmaların beyanı esas alınarak MEDULA sistemine kaydedilecek ve Kurumumuz internet sayfasından da duyurulacaktır. Daha önce internet ortamında yapılan eşleştirmelerde; bazı firmaların ürünlerini yanlış tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirme yaptığı (ölçü, şekil, materyal gibi unsurları dikkate almadan eşleştirdikleri) tespit edilmiştir. Yanlış eşleştirme sonucunda oluşabilecek kurum ve kuruluşlarının zararları verilen taahhütler kapsamında firmalardan ve müteselsilen sağlık hizmeti sunucularından tahsil edilecektir. Bu nedenle daha sonra mağdur olmamaları için firmaların ürünlerini ilgili SUT koduna eşleştirmeleri sırasında azami özeni göstermeleri ve sağlık hizmeti sunucularının da firmalardan ürünlerini alırken gerekli önlemleri almaları yararlı olacaktır.

 

Kaynak: SGK

Posted in: Duyurular

Leave a Comment (0) →