JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

sut

 

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Nedir?

 

SUT, Devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarının uygulamasına imkan veren, klavuzluk eden, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebiliğidir. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.
SUT uyarınca Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller bildirilir.

SUT Kodu Nedir?
Sağlık merkezlerinde yapılan tüm işlemlerde ödeme esasları bunlara göre düzenlenmektedir. Bu nedenle SUT’ni, hastalık, işlem ve ameliyat kodları, işlem puanları ve fiyatlandırmasını bilmek yapılan işlemleri bu kodlar doğrultusunda eksiksiz bildirmek ve fiyatlandırmak hem yapılan işleri göstermek kaçakları engellemek bakımından çok önemli ve yararlıdır.

Ürünümün SUT kodu var mı?

Uzmanlarımızla ilgili  listelerden kontrolü sağlayabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak firmamızla iletişime geçebilirsiniz.
TİTUBB da kayıtlı tüm ürünlerimin SUT kodlarını kontrol etmek / güncellemek istiyorum, ne yapmalıyım?
Özellikle yüksek adetli ürünlerinizde TİTUBB sistemine SUT kodu ekleme ve güncelleme işlemleri ile ilgili olarak firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

SGK Sut Kodu ekleme nasıl yapılır?( SUT eklerinde yeni kod oluşturulması)
Yukarıda belirtilen Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında olan ancak Sut Kodları bulunmayan (SGK tarafından gerekli tanımlama yapılmayan) ürünlerin Sut kodlarının oluşturulması için ürünlerin SGK’ya bildirilmeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak firmamızdan teklif alabilirsiniz.

UBB Sut Kodu eşleştirmesi zorunlu mudur?
Öncelikle SGK kaydı yapılması istenen ürünlerin TİTUBB Belge ve Ürün kayıtlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Sgk tarafından Sut kodları belirtilmiş, tanımlanmış ve geri ödeme kapsamında olan ürünlerin uygun Sut kodları ile eşleştirilmesi faturalandırma aşamasında herhangi bir maddi kayba uğramamak adına önemli olup, TİTUBB sisteminde de ürünlerin Sut kodu eşleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle bu kapsamdaki ürünlerin SGK kaydı durumu ihale komisyonları tarafından da ciddi anlamda önemsenmektedir.

UBB Sut Kodu eşleştirilmesi nasıl yapılır?
Sistem içerisinde ürünler sekmesinden listelenen ürünler sayfasında SGK TIBBİ CİHAZ UYGULAMALARI GÖRÜNTÜLE butonu ile giriş yapılarak SGK tarafından yayınlanmış olan güncel Sut Kodu listesine istinaden ürüne ait sut kodlarının bulunduğu ekler seçilerek eşleştirme yapılmalıdır. Bu işlem tamamlandıktan ikinci aşama olana ürüne ait fiyat bilgisi girişinin yapılması gerekmektedir.

UBB Sut Kodu Fiyat Girişi nasıl yapılır?
Sistem içerisinde ürünlere eklenen Sut kodu  işleminden sonra, Ürün bilgisi içerisinde Fiyat Bilgisi ekle alanından ürüne ait istenen bilgilerin; Fiyat, Para birimi, Fiyat Başlangıç Tarihi, Fiyat Bitiş Tarihi, Para Birimi gibi bilgiler doğru bir şekilde eklendikten sonra kaydet butonu ile SGK Sut Kodu ve Fiyat ekleme işlemi ile ürüne ait SGK kaydı tamamlanmış olacaktır.
Bu işlem için ayrıca Bakanlığa başvuru yapmak gerekmemektedir.Toplu giriş işlemlerinde çok hızlı sonuç için  NormaTURK’ten teklif alabilirsiniz. ‎

SUT hangi Tıbbi malzemeleri kapsar? ( Hangi malzmeler SGK geri ödeme kapsamındadır? )
Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, basit sıhhi sarf ve iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemeleri tıbbi malzeme kapsamında değerlendirilir.

SUT neden hep güncellenir?
SUT ‘un Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çokça güncellenmesinin sebebi kapsamının geniş olması ve bu kapsamdaki tüm hareketlerin hayatın akışı ile birlikte dinamik seyretmesidir.

SUT hangi konuları kapsar?
SUT Aşağıdakilerle ilgili düzenlemeleri kapsar;

 • Sağlık hizmeti sunucularına ait detaylar,
 • Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve yükümlülükler,
 • Provizyon işlemleri,
 • Katılım payları,
 • İlave ücretler,
 • Sağlık raporlarının düzenlenmesi,
 • SGK Hekim Şifre işlemleri,
 • Tanı ve Tedavilere ait detaylar,
 • Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları,
 • Acil sağlık hizmetleri,
 • Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları,
 • Diş tedavileri,
 • Organ, doku ve kök hücre nakli tedavileri,
 • Finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,
 • Yurt dışında tedavi,
 • Yol ve gündelik giderleri,
 • Refakatçi giderleri,
 • Cenaze nakil işlemleri,
 • Tıbbi malzeme temin esasları,
 • Tıbbi malzeme ödeme esasları,
 • İlaçlar,
 • Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri,
 • Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler,
 • Yurt dışından ilaç getirilmesi,
 • İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması,
 • Eczanelerden ilaç temini,
 • Kan ve kan bileşenlerinin temini ve bedelinin ödenmesi,
 • Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu,
 • Faturalandırma ve Ödeme,
 • MEDULA sistemi,
 • Sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesi,
 • Eczane faturalarının düzenlenmesi,
 • Optisyenlik müesseseleri faturalarının düzenlenmesi,
 • Ödeme işlemleri,

Uzmanlarımıza ulaşın:  Tel: 0 212 90 90 520   E-Mail: iletisim@prodanismanlik.com