Alanlarında uzman kadromuz 12 departman ile tam kadro işlemlerinizi sorunsuz ve hızlı şekilde tamamlar.

Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

0 212 90 90 520

MSDS - GBF Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama

Güvenlik Bilgi Formu (GBF), kimya sanayinde çok önemli bir yer tutar. Ürettiğiniz ya da ithal ettiğiniz tüm ürünlere ait GBF‘lerinizi (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / Material Safety Data Sheet) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor, ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.

Konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek amacı ile hizmetinizdeyiz.

Kimler GBF/SDS hazırlayabilir?

TSE tarafından belgelendirilen Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, belirlenen şartlara göre sertifikalandırılmış, TÜRKAK tarafından uluslararası standartlarda akredite edilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı belgeli uzmanlar bulunmaktadır.

İŞGÜM Kontrol Belgesi başvurusunda bulunacak firmaların, başvurularında gerekli olan Güvenlik Bilgi Formları (GBF/MSDS/SDS) tarafımızca mevzuata uygun ve bakanlığın talep ettiği formatta hazırlanır ve onaylanır. Belgeleriniz işlem sonunda hazırlayıcı sertifikası ile birlikte tarafınıza iletilecektir.

Uzmanlarımızın sertifika örneklerini görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yasal Şartlar Açısından MSDS Hazırlama Gerekliliği

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bildirimleri için (kuvvetli asit ve bazlar, deterjanlar, oda kokuları), Yol Kenarı Denetleme İstasyonlarında ve İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerinde mevzuata uygun olarak hazırlanmış Türkçe Malzeme Güvenlik Bilgi Formu sunulması zorunludur.

 • Piyasaya arz edilen ürünlerin doğru şekilde etiketlenmesi konularında hizmet vermekteyiz. Ana amacımız, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşınabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan Türkçe GBF’ları ADR uyumlu etiketleri en ekonomik, en doğru, en profesyonel ve en hızlı şekilde hazırlanır.

 • Türkiye’de kara, hava, demir ve deniz yoluyla taşınan tüm kimyasal maddelerde ADR uyumlu etiket bulundurulması zorunludur.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF / SDS / MSDS / SAFETY DATA SHEET) Yönetmeliği

 • 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” uyarınca yurtiçi işlemlerde MSDS hazırlama işlemi TÜRKÇE olmalıdır.
 • Yurtdışı işlemlerde kullanmak üzere başta İNGİLİZCE olmak üzere bir çok dilde MSDS hazırlanabilmektedir.
 • 13 Aralık 2014’ten önce hazırlanmış tüm güvenlik bilgi formlarının güncellenmesi gerekmektedir.
 • Güvenlik Bilgi Formları bulunmadığı ürünler ile ilgili 6.000 TL’den başlayan para cezaları uygulanır.
 • İthal kimyasallar ülkemizin sınırlarına girdikten ve piyasa arz edilmeleri itibariyle Türkçe GBF’ları bulundurulması zorunludur.

MSDS - GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI NEDEN ÖNEMLİDİR?

 • Güvenlik bilgi formları kimyasal ürünlerin üretici ve alt kullanıcılar arasındaki en önemli iletişim aracıdır. Bu dokümanlar sayesinde üreticiler, satıcılar müşterilerine ürünle ilgili geniş ve detaylı bilgi ulaşmaktadır.

  Güvenlik bilgi formları her firmaya uygun olarak hazırlanmalıdır.

  Yangın durumunda, kimyasal sızıntı durumunda, elleçlenirken, maruziyet durumunda, insan ve çevre üzerinde yaratacağı tehlikelerde neler yapılması gerektiği kısa ve öz bilgiye ulaşmak için güvenlik bilgi formlarından yararlanmak gereklidir.

Doğru Bir MSDS’te Neler Bulunmalıdır?

1- Kimyasalın Tanımı,

2- İçindeki Tehlikeli Kimyasalların Bileşimi,

3- Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri,

4- Yangın ve Patlama Bilgileri,

5- Bölüm Sağlık için Yarattığı Tehlike Bilgileri,

6- Bölüm Kullanım Sırasında Alınması Gereken Önlemler,

MSDS hakkında daha fazla bilgi edinmek ve MSDS’lerinizin uzmanlarımız tarafından hazırlanmasını isterseniz bizimle ile iletişimine geçiniz. 

MSDS - Zararlılık işaretleri (Piktogramlar) KULLANILAN ZARARLILIK ve ÖNLEM İFADELERİ

Zararlılık işaretleri, Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (CLP/SEA) Yönetmeliği’ne uygun olarak eski tehlike işaretlerine eşdeğer yeni piktogramlar hazırlanmıştır.

Yeni yönetmeliğe göre zararlı madde veya karışımlar satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar müşterilerine Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır.  Yeni yönetmeliğe (SEA) göre maddeler için geçiş süreci 01/06/2015 karışımlar için 01/06/2016’dır.

Bu yönetmelik ile güvenlik bilgi formlarının sınıflandırması değişmiş ve CLP/GHS sistemine uyumlu hale getirilmiştir. 11 Aralık 2013’ten önce eski yönetmeliğe (SAE 2008) göre sınıflandırılmış tüm güvenlik bilgi formlarının yeniden hazırlanması gerekmektedir. Eski MSDS’lerin yenilenmesi ile birlikte zararlılık işaretleri de yenilenmelidir.

MSDS - Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler

 

 • Madde / Müstahzar ve Üreticinin Kısa Tanıtımı
 • Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
 • Kimyasalın Tehlikelerinin Tanıtımı
 • İlkyardım Bilgileri ve Önlemleri
 • Yangınla Mücadele Bilgileri ve Önlemleri
 • Kaza Sonucu Yayılmaya Karsı Önlemler
 • Kullanım/Elleçleme ve Depolama Özellikleri
 • Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Korunma Bilgileri
 • Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 • Maddenin Kimyasal Kararlılığı ve Reaktivitesi
 • Toksikolojik Bilgi
 • Ekolojik Bilgi
 • Bertaraf Bilgileri
 • Taşımacılık Bilgileri
 • Yasal Mevzuat Bilgileri
 • Diğer Bilgiler

Kimler GBF/SDS hazırlayabilir?

MSDS hazırlama işlemi teknik bilgi gerektiren ve yasal şartları oldukça detaylı bir işlemdir.

Dolayısı ile Güvenlik bilgi formlarını sadece eğitim almış sertifikalı uzmanları hazırlayabilir.
Uzmanlarımız en son değişen yönetmeliğe göre eğitim almış TÜRKAK tarafından akredite TSE tarafından sertifikalıdır.

Güvenlik Bilgi Formlarını (GBF/SDS/MSDS) hazırlayan kişi veya kurumların sürekli takip ve kontrolünde olmalıdır. Firmalar ürüne dair GBF hazırlatırken bilgi ve birikimi yüksek bu konuda uzman kişilerden yardım almalıdırlar.

Değerli müşterilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat çekmelerini önemsemekteyiz;

 • TSE tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı uzmanlarımız tarafından, MSDS – Güvenlik Bilgi Formları’ nın hazırlanması ve dağıtılması hakkında yönetmelik gereğince CLP Tüzüğü kapsamında MSDS-Güvenlik Bilgi Formları ( GBF) oluşturulmaktadır.
 • Kimya endüstrisinde önemli bir yere sahip “Güvenlik Bilgi Formu” (MSDS) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

ÖNEMLİ : Yurt dışından gelen orjinal MSDS ler, 01.06.2015 tarihinden itibaren bakanlık ve gümrük işlemlerinde geçerli olmayıp, yürürlükteki yönetmeliğe göre tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. MSDS lerin bitiş sayfasına hazırlayan sertifikalı uzmanın sertifika örneği mutlaka eklenmelidir.

Not: Yurtdışı İngilizce / İtalyanca / Bulgarca yazışmalarınızda, gerekli belgelerin temini veya  iletişimini firmamız tarafından sizin adınıza yürütme yada tercüme desteği vermektedir.

Uzmanlarımıza ulaşın:  Tel: 0 212 90 90 520   E-Mail: iletisim@prodanismanlik.com

Avantajlı fiyatlardan yararlanarak danışmanlık hizmeti alın.

 • KOZMETİK BİLDİRİM İŞLEMLERİ Teklif iste
   • Firma kaydı
   • Ürün kaydı
   • ÜTS sistemine giriş kaydı
   • Belge kaydı
   • Serbest Satış Sertifikası alımı,
   • Kozmetik Firma ÜTS ve EBS kayıtlarının yapılması,
   • Piyasaya yeni Arz edilecek ürünlerde barkod oluşturulması hizmeti
   • Ürün Bildirimlerinin Yapılması,
   • Kozmetik Ürün Formülasyon İşlemleri yapılacak ve mevzuata uygunluğu kontrol edilmesi,
   • Kozmetik Ürün bildirimi yapılması,
   • Etiket ve Ambalajın mevzuatlara göre doğrulanması yapılması,
   • Kozmetik Ürün Başvuru İşlemleri,
   • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gelen eksiklik durumunda göre başvuru güncellemeleri,
   • Analiz Danışmanlık Hizmeti,
   • Ürün Bilgi Dosyasının Hazırlanması ,
   • İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu mevzuatına göre Kozmetik Ürün Güvenlik Bilgi Değerlendirmesi,
 • MSDS - GBF GÜVENLİK BİLGİ FORMU Teklif iste
 • Güvenlik Bilgi Formu (GBF), kimya sanayinde çok önemli bir yer tutar. Ürettiğiniz ya da ithal ettiğiniz tüm ürünlere ait GBF‘lerinizi (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / Material Safety Data Sheet) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor, ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.

  Konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek amacı ile hizmetinizdeyiz.

  Uzmanlarımızın sertifika örneklerini görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Global yenilikleri takip edin

İthalat, ihracat işlemlerinizde yurt dışı İngilizce / İtalyanca / Bulgarca / Korece yazışmalarınızda, gerekli belgelerin temini veya iletişimini firmamız tarafından sizin adınıza yürütme yada tercüme desteği vermektedir.
Uzmanlarımıza ulaşın: Tel: 0 212 90 90 520

  TSE tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı uzmanlarımız tarafından işlemleriniz profesyonel & hızlıca yapılır.Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

  ADRES

  Bahçelievler İstanbul, Türkiye - Karşıyaka, İzmir, Türkiye.

  TELEFON

  +90 212 90 90 520

  EMAIL

  iletisim@prodanismanlik.com