Alanlarında uzman kadromuz 12 departman ile tam kadro işlemlerinizi sorunsuz ve hızlı şekilde tamamlar.

Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

0 212 90 90 520

Kozmetik Bildirim İşlemleri

5324 sayılı Kozmetik Kanunu’nun Bildirim ve Denetim başlıklı 3. maddesi gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce Sağlık Bakanlığı’na bildiriminin yapılması zorunludur. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kozmetik ürün yönetimi işlevleri 2 Mart 2016 tarihinde kullanıma açılmıştır.

5324 sayılı Kozmetik Kanunu’nun Bildirim ve Denetim başlıklı 3’üncü maddesi kapsamında kozmetik ürünlerin piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunulması, bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur.

Ürünlerin ÜTS kayıtlarında sisteme girişlerinin ve bildirimlerinin tamamlanabilmesi için, Elektronik Bildirim Sistemi (EBS) üzerinden başvuru oluşturarak “Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığına” da elden ulaştırılması gerekmektedir.

Kozmetik Bildirim İşlemleri ile ilgili hizmetlerimiz

 • Kozmetik Sorumlu Teknik ElemanKozmetik Firma ÜTS ve EBS kayıtlarının yapılması,
 • Piyasaya yeni Arz edilecek ürünlerde barkod oluşturulması hizmeti,
 • Formülasyon İşlemleri yapılacak ve mevzuata uygunluğu kontrol edilmesi,
 • Kozmetik Ürün bildirimi yapılması,
 • Etiket ve Ambalajın mevzuatlara göre doğrulama yapılması,
 • Başvuru İşlemleri,
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gelen eksiklik durumunda göre başvuru güncellemeleri,
 • Yapılan analizlerin sisteme girişi,
 • İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu mevzuatına göre Kozmetik Ürün Güvenlik Bilgi Değerlendirmesi yapılır.

Destek almak istediğiniz hizmet için iletişim sayfamızdan form doldurabilir ya da bize telefon ile ulaşabilirsiniz.

MSDS - GBF Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama

Güvenlik Bilgi Formu (GBF), kimya sanayinde çok önemli bir yer tutar. Ürettiğiniz ya da ithal ettiğiniz tüm ürünlere ait GBF‘lerinizi (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / Material Safety Data Sheet) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor, ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.

Konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek amacı ile hizmetinizdeyiz.

Kimler GBF/SDS hazırlayabilir?

TSE tarafından belgelendirilen Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, belirlenen şartlara göre sertifikalandırılmış, TÜRKAK tarafından uluslararası standartlarda akredite edilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı belgeli uzmanlar bulunmaktadır.

İŞGÜM Kontrol Belgesi başvurusunda bulunacak firmaların, başvurularında gerekli olan Güvenlik Bilgi Formları (GBF/MSDS/SDS) tarafımızca mevzuata uygun ve bakanlığın talep ettiği formatta hazırlanır ve onaylanır. Belgeleriniz işlem sonunda hazırlayıcı sertifikası ile birlikte tarafınıza iletilecektir.

Uzmanlarımızın sertifika örneklerini görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

MSDS hazırlama ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kozmetik Bildirimi İlgili üretici/ithalatçı firmaların yerine getirmesi gereken sorumluluklar

 

 • Sağlık Bakanlığı Kozmetik Firma Kaydının Gerçekleştirilmesi
 • Sağlık Bakanlığı Kozmetik Ürün Bildirimleri
 • Bakanlığa Dosya Başvurusunun Gerçekleştirilmesi
 • UZEM Kayıtları
 • Ürünlerin Mevzuata Uygun Türkçe Etiket ile Piyasaya Arzı
 • Kozmetik Ürün Teknik Dosya Bulundurma Şartı
 • Sorumlu Teknik Eleman Bulundurma Şartı
 • Kozmetik Ürünlerin “İyi İmalat Uygulamaları” (GMP) Kılavuzuna Uygun Üretim Yerinde Üretilmesini Sağlamak (Üretici firmalar için)

Kozmetik ürün bildirimi işlemleri sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir izin veya belge düzenlenmemektedir. Kozmetik ürün üretim ve ithalat aşamalarında da herhangi bir izin belgesi alınması gerekmemektedir. Ancak tüm bildirim ve diğer işlemlerin, ürünlerin piyasaya arzından önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Bildirimleri

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Kayıtları, Mevzuata Uygun Türkçe Etiket Hazırlama, işlemleri hakkında uzman kadromuzdan her zaman destek alabilirsiniz.

CPNP Kaydı

Yeni AB Kozmetik Mevzuatında Madde 13’de Avrupa merkezi Kozmetik ürün bildirimi açıklanmıştır.

Avrupa’da bir kozmetik ürün piyasaya sürülmeden önce Sorumlu Kişi tarafından elektronik ortamda CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) isimli portala her bir ürün kaydının yapılması gerekmektedir.

Sorumlu Kişi CPNP portalı üzerinden Komisyona aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim yapar:

 • Kozmetik ürünün kategorisi, adı ve tanımlanması
 • Sorumlu Kişi’nin adı ve adresi, Ürün Bilgi Dosyası’nın kolayca ulaşılabileceği adres
 • İthalatın yapıldığı ülke,
 • Ürünün pazara sürüleceği ülkeler,
 • Gerektiği zaman iletişime geçilecek kişinin bilgileri,
 • Ürün nanomateryal içermesi durumunda bu nanomateryalin IUPAC ismi gibi tanımlamalar ve Yönetmelikte Ek 2’den Ek 6’ya kadar olan bölümde belirtilen ve verilmesi istenen bilgiler, öngörülebilen maruziyet miktarı,
 • Ürün 1272/2008 sayılı CLP tüzüğüne göre 1A ve 1B kategorisinde CMR madde içeriyorsa, bu maddelerin Cas ve EC numaraları.

Kozmetik bir ürün markette yerini aldığında Sorumlu Kişi Komisyona etiketleme ve ambalaj hakkında bilgi verilmelidir.

Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman

5324 Sayılı Kozmetik Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre ürün üreten, ithal eden veya kendini üretici olarak tanımlayan firmaların eczacı veya kozmetik alanında en az iki yıl çalıştığını kanıtlayan kimyager, kimya mühendisi, biyolog, mikrobiyolog mesleklerinden bir kişiyi sorumlu teknik eleman olarak bünyesinde bulundurması gerekmektedir. 

Kimler GBF/SDS hazırlayabilir?

MSDS hazırlama işlemi teknik bilgi gerektiren ve yasal şartları oldukça detaylı bir işlemdir.

Dolayısı ile Güvenlik bilgi formlarını sadece eğitim almış sertifikalı uzmanları hazırlayabilir.
Uzmanlarımız en son değişen yönetmeliğe göre eğitim almış TÜRKAK tarafından akredite TSE tarafından sertifikalıdır.

Güvenlik Bilgi Formlarını (GBF/SDS/MSDS) hazırlayan kişi veya kurumların sürekli takip ve kontrolünde olmalıdır. Firmalar ürüne dair GBF hazırlatırken bilgi ve birikimi yüksek bu konuda uzman kişilerden yardım almalıdırlar.

Yeni Mevzuata Göre Kozmetik Ürün Bildirimi

Madde 13’ de Kozmetik ürün bildirimi, Avrupa merkezi bildirimi açıklanmıştır. (CPNP)

Avrupa’da bir kozmetik ürün piyasaya sürülmeden önce Sorumlu Kişi elektronik ortamda Komisyona aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim yapar:

 • Kozmetik ürünün kategorisi, adı ve tanımlanması
 • Sorumlu Kişinin adı ve adresi, Ürün Bilgi Dosyasının kolayca ulaşılabileceği adres
 • İthalatın yapıldığı ülke
 • Ürünün pazara sürüleceği ülkeler
 • Gerektiği zaman iletişime geçilecek kişinin bilgileri
 • Ürün nanomateryal içermesi durumunda bu nanomateryalin IUPAC ismi gibi tanımlamalar ve Yönetmelikte Ek 2’den Ek 6’ya kadar olan bölümde belirtilen ve verilmesi istenen bilgiler, öngörülebilen maruziyet miktarı.
 • Ürün 1272/2008 sayılı CLP tüzüğüne göre 1A ve 1B kategorisinde CMR madde içeriyorsa, bu maddelerin Cas ve EC numaraları

Kozmetik bir ürün markette yerini aldığında Sorumlu Kişi Komisyona etiketleme ve ambalaj hakkında bilgi verilmelidir.

BİLDİRİM FORMU DOLDURULURKEN KULLANILACAK SINIFLANDIRMA

 1. CİLT ÜRÜNLERİ
 1. 1.Cilt Bakım Ürünleri
 1. 1.1 .Yüz maskeleri dışındaki cilt bakım ürünleri
 1. 1.2. Yüz maskesi
 1. 1.3. Göz çevresi ürünleri
 1. 1.4. Dudak bakım ürünleri
 1. 1.5. El bakım ürünleri
 1. 1.6. Ayak bakım ürünleri
 1. 1.7. Vücut bakım ürünleri
 1. 1.8. Dış genital bölge bakım ürünleri
 1. 1.9. Kimyasal soyucu ürünleri
 1. 1.10. Mekanik soyucu ürünleri
 1. 1.11. Cilt rengini açıcı, aydınlatıcı ürünler
 1. 1.12. Diğer cilt bakım ürünleri
 1. 2.Cilt Temizleyici Ürünler

A.   2.1. Sabunlar

A.   2.2. Banyo/duş ürünleri

A.   2.3. Makyaj çıkarıcı ürünler

A.   2.4. Dış genital bölge hijyen ürünleri

A.   2.5. Diğer cilt temizleyici ürünler

 1. 3.Vücut Tüylerini Uzaklaştıcı Ürünler

A.   3.1. Kimyasal depilatuvarlar

A.   3.2. Fiziksel epilasyon ürünleri

A.   3.3. Vücut tüylerini uzaklaştıran diğer ürünler

 1. 4.Vücut Tüylerini Sarartıcı Ürünler

A.   4.1. Vücut tüy sarartıcı ürünler

 1. 5.Vücut Kokusunun ve/veya Terlemenin Düzenlenmesi

A.   5.1. Ter önleyici etkili ürünler

A.   5.2.Ter önleyici etkili olmayan ürünler

 1. 6.Tıraş ve Tıraş Öncesi/Sonrası Ürünler

A.   6.1. Tıraş ürünleri

A.   6.2. Tıraş öncesi/sonrası ürünler

A.   6.3. Diğer tıraş ve tıraş öncesi/sonrası ürünler

 1. 7.Makyaj Ürünleri

A.   7.1. Fondöten

A.   7.2. Kapatıcı

A.   7.3. Diğer yüz makyaj ürünleri

A.   7.4. Maskara

A.   7.5. Göz fan

A.   7.6. Göz kalemi

A.   7.7. Göz konturunu sağlayan ürünler (eyeliner)

A.   7.8. Diğer göz makyaj ürünleri

A.   7.9. Ruj/dudak parlatıcısı

A.   7.10. Ruj sabitleyici

A.   7.11. Diğer dudak makyaj ürünleri

A.   7.12. Vücut veya yüz boyaları

A.   7.13. Diğer makyaj ürünleri

 1. 8.Parfümler

A.   8.1. Hidroalkolik parfümler

A.   8.2. Hidroalkolik olmayan parfümler

 1. 9.Güneş Ürünleri ve Güneşsiz Bronzlaştıran Ürünler

A.   9.1. Güneş öncesi ve güneş sonrası ürünler

A.   9.2. Güneşten koruma ürünleri

A.   9.3. Güneşsiz bronzlaştıran ürünler

A.   9.4. Diğer güneş ürünleri ve güneşsiz bronzlaştıran ürünler

A.   10.Diğer Cilt Ürünleri

A.   10.1. Diğer cilt ürünleri

 B.   SAÇ VE SAÇ DERİSİ ÜRÜNLERİ

    B    1.Saç ve Saç Derisi Bakım ve Temizleme Ürünleri

    B   1.1. Şampuan

    B   1.2. Saç kremi

    B   1.3. Saç derisi ve saç kökleri bakım ürünleri

    B   1.4. Kepek önleyici ürünler

    B   1.5. Saç kaybını önleyici ürünler

    B   1.6. Diğer saç ve saç derisi bakım ve temizleme ürünleri 

    B   2.Saç Renklendirmede Kullanılan Ürünler

    B.   2.1. Oksidatif saç boyaları

    B.   2.2. Oksidatif olmayan saç boyaları

    B.   2.3. Saç rengini açıcı ve boya çıkarıcı ürünler

    B.   2.4. Diğer saç boya ürünleri

    B.   3.Saç Şekillendirici Ürünler

    B.   3.1. Geçici saç şekillendirici ürünler

    B.   3.2. Kalıcı saç şekillendirici ürünler

    B.   3.3. Saç yatıştırıcı ve düzleştirici ürünler

    B.   3.4. Diğer saç şekillendirici ürünler

    B.   4.Diğer Saç ve Saç Derisi Ürünleri

    B.   4.1. Saçı güneşten koruyucu ürünler

    B.   4.2. Diğer saç ve saç derisi ürünleri

    C.   TIRNAK VE KÜTİKÜL ÜRÜNLERİ

    C.   l.Tırnak Cilası ve Cila Çıkarıcı Ürünler

    C.   1.1. Tırnak cilası ve tırnak makyajı

    C.   1.2. Tımak cilası çıkarıcı

    C.   1.3.Tırnak cilası inceltici

    C.   1.4. Tımak rengini açıcı ürünler

    C.   1.5. Diğer tırnak cilası ve cila çıkarıcı ürünler

    C.   2.Tırnak Bakım/Tırnak Güçlendirici Ürünler

    C.   2.1. Tırnak bakım ürünleri

    C.   2.2. Tımak güçlendiriciler

    C.   2.3. Diğer tırnak bakım/tımak güçlendirici ürünler

    C.   3.Tırnak Yapıştırıcısı Çıkarıcı Ürünler 

    C.   3.1. Tımak yapıştırıcısı çıkarıcılar

    C.   4.Diğer Tırnak ve Kütikül Ürünleri 

    C.   4.1 Kütikül çıkarıcılar / yumuşatıcılar

    C.   4.2. Tımak yapılandırın ürünler

    C.   4.3. Diğer tırnak ve kütikül ürünleri

    D.   AĞIZ HİJYEN ÜRÜNLERİ

    D.    1.Diş Bakım Ürünleri

    D.   1.1. Diş macunu

    D.   1.2. Diş temizleme tozu/tuzu

    D.   1.3. Diğer diş bakım ürünleri

    D.   2.Ağız Suları / Spreyleri

    D.   2.1. Ağız çalkalama suları

    D.   2.2.Nefes tazeleyici spreyler/ağız spreyleri

    D.   2.3.Diğer ağız çalkalama suları /nefes tazeleyici spreyler/ağız spreyleri

    D.   3.Diş Beyazlatıcılar

    D.   3.1. Diş beyazlatıcılar

    D.   4.Diğer Ağız Hijyen Ürünleri

    D.   4.1. Diğer ağız hijyen ürünleri

Değerli müşterilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat çekmelerini önemsemekteyiz;

11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları değişti. Bu yönetmeliğin esaslarına göre uyumlanması gereken yönetmeliklerden bir tanesi ve en önemlisi GBF yönetmeliği idi. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 Tarih 29204 nolu Resmi Gazetede yeni yönetmelik yayınlandı.

13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”in 11. Maddesi gereği; 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” 01 Haziran 2016 tarihinde tamamen yürürlükten kalkacaktır.

Dolayısı ile Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanmış olan tüm MSDS’lerin, 01 Haziran 2016 tarihine kadar güncellenerek Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”e uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Yeni yönetmelikle birlikte GBF hazırlanması işi artık tamamen konunun uzmanlarına bırakıldığı görülmektedir.

ProDanışmanlık olarak tecrübelerimizi bu yeni yönetmelik ile de üretici ve tedarikçilerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

Avantajlı fiyatlardan yararlanarak danışmanlık hizmeti alın.

 • KOZMETİK BİLDİRİM İŞLEMLERİ Teklif iste
   • Firma kaydı
   • Ürün kaydı
   • ÜTS sistemine giriş kaydı
   • Belge kaydı
   • Serbest Satış Sertifikası alımı,
   • Kozmetik Firma ÜTS ve EBS kayıtlarının yapılması,
   • Piyasaya yeni Arz edilecek ürünlerde barkod oluşturulması hizmeti
   • Ürün Bildirimlerinin Yapılması,
   • Kozmetik Ürün Formülasyon İşlemleri yapılacak ve mevzuata uygunluğu kontrol edilmesi,
   • Kozmetik Ürün bildirimi yapılması,
   • Etiket ve Ambalajın mevzuatlara göre doğrulanması yapılması,
   • Kozmetik Ürün Başvuru İşlemleri,
   • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gelen eksiklik durumunda göre başvuru güncellemeleri,
   • Analiz Danışmanlık Hizmeti,
   • Ürün Bilgi Dosyasının Hazırlanması ,
   • İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu mevzuatına göre Kozmetik Ürün Güvenlik Bilgi Değerlendirmesi,
 • MSDS - GBF GÜVENLİK BİLGİ FORMU Teklif iste
 • Güvenlik Bilgi Formu (GBF), kimya sanayinde çok önemli bir yer tutar. Ürettiğiniz ya da ithal ettiğiniz tüm ürünlere ait GBF‘lerinizi (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / Material Safety Data Sheet) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor, ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.

  Konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek amacı ile hizmetinizdeyiz.

  Uzmanlarımızın sertifika örneklerini görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Global yenilikleri takip edin

İthalat, ihracat işlemlerinizde yurt dışı İngilizce / İtalyanca / Bulgarca / Korece yazışmalarınızda, gerekli belgelerin temini veya iletişimini firmamız tarafından sizin adınıza yürütme yada tercüme desteği vermektedir.
Uzmanlarımıza ulaşın: Tel: 0 212 90 90 520

  TSE tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı uzmanlarımız tarafından işlemleriniz profesyonel & hızlıca yapılır.Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

  ADRES

  Bahçelievler İstanbul, Türkiye - Karşıyaka, İzmir, Türkiye.

  TELEFON

  +90 212 90 90 520

  EMAIL

  iletisim@prodanismanlik.com