JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

deterjan_668x303px

Deterjan Bildirimleri

Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler için Bildirim Formu Alınması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin; tüm özelliklerini veya yasaklarını, içerdikleri koku alerjenleri de dahil olmak üzere deterjanların etiketinde ve/veya ambalajında yer alacak bilgileri ve imalatçıların, ürünlerinin piyasaya arzı için bakanlığa sundukları bilgi ve belgelerin kapsamını belirler.

Deterjan imalatçıları, piyasaya sundukları ve tebliğ kapsamına giren ürünleri ile ilgili olarak gerekli bildirimleri yapmakla ve ürüne ait teknik dosyayı bulundurmakla sorumludurlar.

Pro Danışmanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kimyasal mevzuatlar konusunda ve mevzuatların getirdiği yükümlülükler karşısında size uzman kadromuz ve hızlı çözüm hizmetlerimiz ile hizmet vermekteyiz.

Deterjan bildirim hizmetlerimiz: 

• Deterjan Bildirim Formu başvuru ve belge alım işlemleri,
• Ürün Etiket Bilgilerinin tebliğe göre düzenlenmesi ve/veya kontrolü,

• Deterjan grubu ürünleri için içerik veri belgesinin hazırlanması,

• TSE sertifikalı uzmanlarımız tarafından yönetmeliğine uyumlu MSDS Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) hazırlanması,

 

Antibakteriyel ibareli hijyen ürünleriniz ve dezenfektanlarınızın ruhsatlandırılması yasal zorunluluktur. Ruhsat alınmadan herhangi bir biyosidal ürünün piyasaya sunulması yasaktır.

Bakanlık tarafından uzman nezaretinde kullanılması şartıyla izin verilen biyosidal ürünlerin üretimi öncesinde, yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin tedarik edilerek faaliyet gösterilecek ilin müdürlüğüne müracaat edilip izin alınması zorunludur. Bu izin ve ruhsat işlemlerinin takibi sırasıyla aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

 
1- Ruhsat ön başvurusu
2- Etiket taslağının onayı
3- Rest ve stabilite çalışmaları
4- Dosya hazırlama
5- Ruhsat

Uzmanlarımıza ulaşın:  Tel: 0 212 90 90 520   E-Mail: iletisim@prodanismanlik.com

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞE GÖRE:

Deterjan ve Yüzey Aktif Maddeler Ürün Bilgi ve Teknik Dosyası hazırlanmalıdır

Ürün bilgi ve teknik dosyasında yer alması gereken bilgi ve belgeler:

  • Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulduğunu gösteren bildirimbelgesi,
  • İmalatçı firma tarafından beyan edilen formülde yer alan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belge veya Bakanlık tarafından istenmesi halinde biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belgenin ilgili Bakanlık yetkilisine gönderileceğini taahhüt eden, formülde yer alan yüzey aktif maddelerin imalatçısı tarafından verilmiş taahhütname,
  • Bitmiş ürün spesifikasyonu,
  • Hammaddelere ait Güvenlik Bilgi formu (MSDS) ,
  • Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ±%5 ağırlık arasında olmak üzere yüzde miktarı ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,
  • Piyasaya arz edilen ürünün etiketi/ambalajı üzerinde ve ticari reklam veya ilanında yer alan somut iddiaları bilimsel nitelikte çalışmalarla ispatlayan belgeler,
  • Ürüne ilişkin orijinal etiket örneği,
  • İhracatı yapılacak ürünler için Serbest Satış Sertifikası.

Not–Bakanlık yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde mesul müdür/ithalatçı firma onaylı ek bilgi ve belge talep edebilir.

Uzmanlarımıza ulaşın:  Tel: 0 212 90 90 520   E-Mail: iletisim@prodanismanlik.com

LOGOS